ยกเลิกการทำ ประกันวินาศภัย ต้องทำอย่างไร วิธีนี้ง่ายสุดๆ

ประกันวินาศภัย

การทำประกันภัยนั้นเป็นบริการที่เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเพิ่มความปลอดภัยในการใช้ชีวิตอย่างรอบด้าน ไม่ว่าจะเป็น ประกันสุขภาพ ประกันชีวิต ประกันวินาศภัย เป็นต้น ซึ่งเป็นสิ่งที่ช่วยให้คุณสามารถมั่นใจได้มากขึ้นว่า ชีวิตหรือทรัพย์สินของคุณจะได้รับความช่วยเหลือ หากเกิดอุบัติเหตุที่ไม่คาดคิด ก็จะได้รับเงินทดแทนตามข้อตกลงของบริษัทประกันนั่นเอง การทำประกันเอาไว้ตามความเหมาะสม ถือเป็นเรื่องที่ควรทำไว้ อาจเพิ่มความสบายใจให้คุณได้

แต่หากว่าคุณได้ทำประกันเอาไว้เรียบร้อยแล้ว ต่อมาไม่มีเหตุจำเป็นในการทำประกัน เช่น ไม่ต้องการคุ้มครองทรัพย์สินนั้นแล้ว ไม่กังวลในเรื่องการเกิดอุบัติเหตุขึ้นกับทรัพย์สิน เป็นต้น ก็สามารถยกเลิกการทำประกันวินาศภัยได้ เพียงติดต่อกับผู้ให้บริการหรือบริษัทประกันที่คุณได้จ่ายเบี้ยประกันไว้นั่นเอง เพราะทางบริษัท จะมีขั้นตอนให้คุณปฏิบัติตาม เพื่อให้กระบวนการต่าง ๆ เรียบร้อยดีนั่นเอง

วิธียกเลิกประกันวินาศภัย

ขั้นตอนแรกในการยกเลิก ประกันวินาศภัย ก็คือ การจัดทำเอกสารยื่นคำร้องขอยกเลิกประกันนั่นเอง โดยเอกสารที่จะต้องใช้ประกอบในการยื่นคำร้องนั้นประกอบไปด้วย สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ที่ต้องการยกเลิกประกัน สำเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีธนาคาร และข้อมูลเกี่ยวกับกรมธรรม์

อาทิเช่น เลขที่เล่มกรมธรรม์และเลขที่หนังสือรับรอง เป็นต้น หากมีข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถใส่ลงไปในเอกสารได้เช่นเดียวกัน เพียงเท่านี้ ผู้ที่ซื้อประกันก็สามารถเตรียมเอกสารสำหรับการดำเนินเรื่องได้แล้ว ขั้นตอนต่อไป ก็สามารถส่งคำร้องของคุณได้ทันที เพื่อความรวดเร็ว

การส่งคำร้องขอยกเลิกประกันวินาศภัย ผู้ทำประกันจะต้องทราบช่องทางในการยื่นคำร้อง จากนั้นก็ส่งคำร้องไปยังบริษัทประกัน โดยเมื่อคุณส่งคำร้องไปแล้วและทางบริษัทได้รับคำร้องของคุณพร้อมทั้งทราบเรื่องแล้ว โดยผู้ที่ทำประกันนั้นยังมีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินเบี้ยประกันคืนอีกด้วย

โดยกรณีนี้ขึ้นอยู่กับการตกลงของผู้ให้บริการ ซึ่งผู้ทำประกันจะต้องตกลงเพื่อให้ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับการคืนเบี้ยประกัน หรือ ต้องตกลงในเรื่องการยกเลิกประกัน เพื่อให้ดำเนินการได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นนั่นเอง

การบอกยกเลิกประกันนั้นมีมาจากหลากหลายสาเหตุ เช่น การจ่ายเงินคุ้มครองของทางบริษัท ความคุ้มค่าในการทำประกัน เป็นต้น หากคุณกำลังต้องการที่จะบอกยกเลิกประกันที่คุณกำลังใช้อยู่ในปัจจุบัน ก็ควรต้องไตร่ตรองให้ดีว่าเมื่อยกเลิกสัญญาแล้วจะทำกับเจ้าอื่น ๆ หรือไม่ ?

หากต้องการทำ ประกันวินาศภัย กับเจ้าอื่นต้องเสียเงินเบี้ยประกันเท่าไรต่อปี จะได้รับเงินเบี้ยประกันคืนหรือไม่ ? เป็นต้น ถือเป็นเรื่องยากในการตัดสินใจเลยทีเดียวผู้ทำประกันจึงควรมองหาลู่ทางเพื่อให้การยกเลิกประกันในครั้งนี้ไม่เสียเปล่านั่นเอง

เทคนิคประกันเพิ่มเติม : 6 วิธีลดเบี้ยประกันรถยนต์ อย่างไรให้เบี้ยถูกลง